dilluns, 17 de juny de 2013

Treball per preparar la prova extraordinària                               TREBALL RECUPERACIÓ EVP curs 12 13 from valleteje

A més de lliurar les làmines abans esmentades presentades en un àlbum caldrà que prepareu 

també la prova escrita.

Per fer-ho caldrà que estudieu el temari donat a la classe que podreu trobar a les pàgines:

UNITATS DIDÀCTIQUES On podeu estudiar:
  • tema 1 La comunicació Visual 
  • tema2 Els elements del Llenguatge Visual.
I també:

LA TEXTURA
EL COLOR
LA LÍNIA